Barnreumatikerfonden

Fond för barn i Östergötland

Bidrag ur fonden kan sökas av barn och ungdomar upp till 18 år som är medlemmar i Reumatikerföreningar i Östergötland.

Barnreumatikerfonden startades 1984 av Reumatikerdistriktet i Östergötland med dåvarande ordförande Bertil Blomberg.

Bidrag ur fonden kan sökas av barn och ungdomar som är medlemmar i Reumatikerföreningar i Östergötland, för hjälp till rehabilitering, sjukgymnastik, bassängbad, lägervistelse, utlandsvård och annan verksamhet där bidrag ej kan utgå från annat håll.

Förutsättningar för att kunna beviljas bidrag är:
Att du är högst 18 år gammal
Att du varit medlem i någon Reumatikerförening i Östergötland/Unga Reumatiker i minst 1 år
Att du med läkarintyg kan styrka att du har en diagnostiserad reumatisk sjukdom. Läkarintyget får inte vara mer än 1 år gammalt.
Det måste gå 2 kalenderår efter att du beviljats bidrag innan du kan söka bidrag i någon form, från samtliga fonder som Reumatikerdistriktet i Östergötland handhar.
Kontakt
För ansökningsblankett: kontakta Reumatikerdistriktets kansli på telefon 013 - 12 68 55 eller via e-post:reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org

Relaterade artiklar

Visa fler