Reumatikerdistriktet Skåne har 11 lokalföreningar. Vi driver medicinsk politiska frågor med regionpolitiker och skånska riksdagspolitiker tillsammans med läkare på SuS i Lund Malmö.

Aktuellt