Kalender


Välkomna till årsmöte

Parentation. Sed-vanliga årsmötesförhandlingar. 1: a dragningen på medlemslotteriet för 2020 samt försäljning av vanligt lotteri. Föreningen bjuder på kvällens fika. Lotteri. Anmälan senast 17 febr till: Eva Hilm 0708-24 99 34
Du kan också mejla till vårt kansli: reumatikerfor.krstd @telia.com
Årsmöteshandlingarna delas ut på årsmötet, men kan även hämtas på förmidagen veckan innan mötet äger rum på kansliet. För rösträtt på mötet skall medlemsavgiften för 2020 vara betald.