Styrelse/Förtroendevalda

Ordförande 
Gert Igheden 0708-49 40 61
gerteva@telia.com

Vice Ordförande Maria Lindsjö   

Kassör Ulrika Ljungquist

Sekreterare (adjungerad) Cecilia Rasmussen

Studieorganisatör Carina Skoog 0730-45 29 10

Ledamot Lena Ljungholm

Ledamot Ingegerd Persson

Suppleant Judith Garancsi

Revisorer Ingrid Andersson,Marie Hansson

Revisorssuppleant Glenn Ljungqvist

Valberedningen Eva Igheden(sammankallande), Elisie Lerkèn ,Josef Piros

Relaterade artiklar

Visa fler