Styrelse

Kontakta Reumatikerföreningen Trelleborg

Våra möten och trivselkvällar är på:

Lokalen
Olivia Nordgrens gata 6
231 43 Trelleborg

E-post:rit.trelleborg@gmail.com

Det går även bra att kontakta någon från styrelsen. Ibland kan det gå lite snabbare att få svar på de frågor ni vill ställa.

Bankgiro: 5587-8649

OBS. Mötet är rätt forum att framföra sina åsikter på!

Att tänka på

Medlemsavgift till förbundet.............................................250:-
Familjemedlemmar........................................................ 100:-
Lokalavgift till föreningen.................................................. 50:-
Kaffe eller läsk med bröd, på möten och trivselträffar.......30:-

Styrelsen i Reumatikerföreningen i Trelleborg


.Margareta Christensen, ordförande
tel:0411-53 30 11, 070-203 37 67
margareta.christensen@telia.com
adress: Tennisvägen 6 274 56 Abbekås

Agneta Wegbratt, V. Ordförandetel: 076 367 8750

.

Per Andersson, Kassör
tel:070-242 95 65
perandersson123@outlook.com

Britt-Marie Dahlberg, Sekreterare
tel:070-275 71 94
bitte.dahlberg54@gmail.com.

Ingrid Jonasson, Studieorg.
tel:076 340 20 07
larsso.jonasson@telia.com


Siv Köhlmark Aldrin,  V. Sekr. Suppleant

tel: 070-248 77 75
sivostaffan@tele2.se

.
Anette Ahlström, Styrelsesuppleant
tel:070 280 62 22
ahlstrom.anette@outlook.com

Relaterade artiklar

Visa fler