Årets träffar 2019

Vill du se vad vi har gjort under året?
Här finns genomförda aktiviteter:
13/2 Föreningens årsmöte
23/3 Distriktets årsmöte "Repskapet"

Årsmöte 13 februari
Reumatikerföreningen i Lidköping
har hållit årsmöte i Lidbeckska huset.
Ordförande hälsade alla välkomna och mötet öppnades med att Ingrid Broberger höll en parentation över de medlemmar som gått bort under det gångna året.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes med ledning av mötesordförande Knut Åmark.

Ordförande Sven-Olof Larsson, som efter sex års ordförandeskap avböjt omval, avtackades tillsammans med ledamot Annika Keihag med blommor och presentkort. Avtackningar med blommor till Monica Karlsson, Ingmar Karlsson och Monika Hyrkääs från festkommittén, diagnosombuden Karin Stenqvist och Margaretha Bjelkenhoff, samt Barbro Johansson Brax, ombud samarbetskommittén. Föreningen bjöd på smörgåstårta, kaffe och kaka.

Sven-Olof Larsson avslutade kvällen med att ge blommor till föreningens trogna medlem
Anna-Karin Gustafsson, nytillträdda ordförande Katarina Kresak, samt Solveig Andersén och Margot Gardtman som ordnar med alla lotterivinster.

Styrelsens sammansättning för 2019:
Katarina Kresak (ordförande), Birgitta Larsson (vice ordförande), Annika Larsson (kassör), Birgitta Krantz (sekreterare), Annelie Stålberg, Amanda Andersson, Maria Jonsson (ledamöter) och Margaretha Bjelkenhoff (ersättare)


23 mars 2019
Reumatikerdistriktet Skaraborgs representantskapsmöte 23 mars

Föreningens tio valda representanter deltog vid distriktets årsmöte "repskapet" i Hjo.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes med ledning av mötesordförande Britt-Marie Sjöberg.
Avtackningar med blommor till valberedningens sammankallande Anna Johansson, samt till
Sven-Olof Larsson och Birgitta Krantz (VU).
Suzanne Ahlkvist från förbundet gästade mötet och informerade om organisationens verksamhet.
Efter mötet intogs en god lunchbuffé, kaffe och kaka.

Vid det konstituerande mötet valdes Sven-Olof Larsson till vice ordförande/studieorganisatör och Birgitta Krantz till sekreterare, samt att de representerar distriktet vid förbundsstämman och i RiV.
Birgitta Larsson valdes till att ingå i Funktionsrätt Skaraborgs vård- och utvecklingsgrupp.

Relaterade artiklar

Visa fler