Unga Reumatiker

Nyheter! 
"Patienten i förarsätet" och "VR-doktorn"

För mer information gå in på ungareumatiker.se

Patienten i förarsätet
Unga Reumatiker är en av projektparterna i forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet".
Programmet ska forska på användandet av fyra patientdrivna innovationer.
En av innovationerna är Unga Reumatikers verktyg "Drömskalan" som handlar om att skifta fopkus till livsglädje och drömmar, istället för endast på smärta och trötthet. Programmet ska även sprida kunskap som stödjer samarbetet mellan människor med kronisk sjukdom, närstående och vårdgivare.

VR- doktorn
För första gången finns nu en VR-lösning för att förbättra mötet mellan patienten och vården.
VR-doktorn ska stärka patienten med kunskap och visar exempelvis hur livsglädje och drömmar kan få styra planeringen av vården.

Relaterade artiklar

Visa fler