Bidrag/Fonder

Gåvofonden

Kan sökas av medlemmar i reumatikerföreningen inom f.d Skaraborgs Län, med minst 3 års medlemskap i Reumatikerförbundet.

Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett.
För mer information kontakta styrelsen som kan vara dig behjälplig.

Ansökan skickas till: Reumatikerdistriktet Skaraborg Flygares Gränd 5 521 42 Falköing

Relaterade artiklar

Visa fler