Kalender


Reumatikerna/SRF

Reumatikerföreningen Östra Sörmland och SRF Sydöstra Sörmland välkomnar er på medlemsmöte med besök från Apoteket Kronan på Handikappalliansen.

Anmälan senast torsdag 13 februari till Reumatikerföreningen 070-541 07 02 och SRF, Barbro Johansson 070-646 53 24.

Fika till självkostnadspris.

OBS! Parfymfritt.


Handikappalliansen, Repslagaregatan 43 A, Nyköping

Motion som enskild medlem vill förelägga årsmötet skall senast 14 dagar före mötet inlämnas till styrelsen. Verksamhetsberättelsen kan Du hämta 1 vecka innan på vårt kansli eller få den hemsänd på särskild begäran.