Kallelse till Årsmöte Söndag 24 februari 2019 kl. 14.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om de kommande aktiviteterna under året.
Från Funktionsrätt Sörmland kommer Sofia Palmer och informerar om projektet ”Tillgänglig natur-ökad livskvalitet Strängnäs”
Föreningen bjuder på fika efter årsmötet.

Ärenden eller motioner som medlem vill ska behandlas vid ordinarie årsmöte ska lämnas skriftligt till föreningens styrelse senast 14 dagar före mötet.
Handlingarna finns tillgängliga på kansliet från 14 februari
Tacksamma för anmälan till kansliet före 20 februari.
För skjuts/samåkning kontakta kansliet 079- 341 36 41

Varmt välkomna Söndag 24 februari kl.14.00!

Relaterade artiklar

Visa fler