Styrelsen

Ordförande: Gunhild Tönnberg 070-542 29 85
Vice ordförande: Anita Spångberg
Kassör: Cristin Edmark
Ledamot: Berit Haglund även ledare för handgrupperna
Ledamot: Krister Söderberg
Ledamot: Kristina Grehn
Ledamot: Lena Zettervall
Ledamot: Gaudence Buhangare
Ledamot: Gunilla Hedin
Adjungerande sekreterare: Åsa Gustavsson

Revisor: Mats Torping
Revisor: Kristina Thyrén

Valberedningen: Eva-Lis Ulvede-Lloyd
Valberedningen: Gun-Britt Larsson

Relaterade artiklar

Visa fler