Kontaktuppgifter Reumatikerdistriktet Sörmland

Styrelsen Reumatikerdistriktet Sörmland

E-post:

sormland@reumatikerforbundet.org

Ordförande Annkristin Lundin
Vice ordförande Kristina Bandeus
Adj sekreterare Lena Andersson Strand
Kassör Gunnar Molin

Ledamöter: 
Rogert Dahlberg
Marie Remmert
Inger Johansson
Lennart Berglöf
Gunhild Tönnberg
Helena Eklund
Sinikka Famme
Anita Spångberg

Relaterade artiklar

Visa fler