Välkommen till Reumatikerdistriktet i Stockholm

Vi arbetar med att:

  • Bedriva varmbassängträning
  • Utbilda förtroendevalda i föreningarna
  • Ge ut tidningen Reumatikerkontakten
  • Stödja våra föreningar 
  • Medverka i patientskolor inom Stockholms län 
  • Bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm