Föreläsning av dr Gunilla Bring

Reumatoid artrit i halsrygg och cervikalt syndrom efter nack-/ skallskador; likheter och skillnader. 

Gunilla berättar om varför hennes intresse väckts för nackskador och dess följder som t ex. PCS (postcommotionellt syndrom) med huvudvärk, yrsel ljud- och ljuskänslighet, onormal trötthet, labilt humör och hjärntrötthet. 

Relaterade artiklar

Visa fler