Medlemskväll för nytillkomna medlemmar

Välkommen du som tillhör våra senaste nytillkomna medlemmar, dvs de senaste två åren. Vi vill ge dig tillfälle att träffa andra nya medlemmar under lite lugnare former. Du kommer ha gott om tillfälle att träffa styrelsen som arbetar i föreningen, att ställa frågor om ditt medlemskap och eventuella övriga frågor. Kanske har du något önskemål du vill framföra!? Vi kommer att presentera oss och berätta om vad vi gör i föreningen.

Plats: Föreningslokalen Paviljongvägen 14, Björknäs

Anmälan till Zigan senast 24 september, 070-468 41 94 / zigank@gmail.com

Relaterade artiklar

Visa fler