Årsmötet 2019

Igår hölls föreningens årsmöte vilket inleddes med en suverän föreläsning "Säker senior" om fallolyckor där vi både fick höra och öva oss i balans och styrka. 

Efter en paus med lite att inmundiga så fortsatte vi så med själva huvudnumret - årsmötet.
Vi hade bjudit in Ritva Elg från förbundsstyrelsen att sitta mötesordförande och hon förde oss med säker hand genom handlingarna.
Ett mycket bra årsmöte med intresserade och aktiva deltagare. Vi i styrelsen känner oss styrkta inför kommande verksamhetsår.
Bilderna från övningarna vi gjorde i samband med föreläsningen.

Bilden kan innehålla: 2 personer, inomhus

Relaterade artiklar

Visa fler