Styrelsen 2019

Övre raden: Eva Lundqvist, Eva Trogen, Lola Rytkönen, Kerstin Elf och Jan Blom
Undre raden: Majvor Brehammar, Lotta Kärger och Lena Ernberg-Landeman

Mejladressen ser du när du för muspekaren över namnen nedan.

Ordförande:  Lotta Kärger

Sekreterare, korresponderande och kontaktansvarig: Eva Trogen

Kassör: Jan Blom.  Är även ersättare i HASS:s styrelse och ledamot i Solna kommuns funktionsråd

Ledamot: Lena Ernberg-Landeman.  Är även ersättare i HASS:s styrelse

Ledamot:  Kerstin Elf

Vice ordförande och medlemsregisteransvarig:  Eva Lundqvist

Webbansvarig:  Majvor Brehammar

Vice kassör:  Lola Rytkönen

Valberedning:  Eivor Bladh, 08828496 och Kerstin Hultman 0707363050

Revisor:  Kerstin Teglund

Ersättare revisor:  Kjell Frödin

Badansvarig:  Sonja Hertzen Holmquist

Föreningens mejladress:  solna-sundbyberg@reumatiker.se


Relaterade artiklar

Visa fler