Styrelsen 2019

Övre raden: Eva Lundqvist, Eva Trogen, Lola Rytkönen, Kerstin Elf och Jan Blom
Undre raden: Majvor Brehammar, Lotta Kärger och Lena Ernberg-Landeman

Ordförande:  Lotta Kärger

Sekreterare, korresponderande och kontaktansvarig: Eva Trogen

Kassör och ersättare i APF:s styrelse: Jan Blom

Ledamot och ersättare i APF:s styrelse:  Lena Ernberg-Landeman

Ledamot:  Kerstin Elf

Vice ordförande och medlemsregisteransvarig:  Eva Lundqvist

Webbansvarig:  Majvor Brehammar

Vice kassör:  Lola Rytkönen

Valberedning:  Eivor Bladh, 08828496 och Kerstin Hultman 0707363050

Revisor:  Kerstin Teglund

Ersättare revisor:  Kjell Frödin

Badansvarig:  Sonja Hertzen Holmquist

Föreningens mejladress:  solna-sundbyberg@reumatiker.se


Relaterade artiklar

Visa fler