Dags att ansöka till distriktets bassängträning - senast 15/4

Reumatikerdistriktet i Stockholm erbjuder medlemmar i Reumatikerförbundet möjlighet att ansöka om varmbassängträning ledd av fysioterapeut över stora delar av Stockholms län.

Vill man vara med i distriktets varmbassängträning är det dags att ansöka till kommande bassänggrupper. Ansökan görs skriftligt antingen per post eller på e-post: info@reumatiker.net

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 15 april.

Enda kravet för att få ansöka är medlemskap i Reumatikerförbundet.

I mitten/slutet av juni får du besked om vilken badgrupp du placerats i. Om du ej erbjudits plats hamnar du automatiskt på kölistan till det bad du sökt till. Förvärvsarbetande samt ideellt engagerade inom distriktet har förtur.

Alla som blir erbjudna plats har tillgång till platsen ett läsår (höst- och vårtermin).
Ytterligare information lämnas av kansliet på info@reumatiker.net eller tel. 08-30 42 00

Terminsavgiften är:
Hösttermin 480:- och Vårtermin 660:- OBS! Terminsavgiften är bindande.

Höstterminen: Start sista veckan i augusti vecka 35, avslutning vecka 50.
Vårterminen: Vecka 3 t o m vecka 23.

Start- och avslutningsvecka samt antal tillfällen per termin kan variera p g a helgdagar.

Läs mer om grupperna och ansökningsblankett här: https://www.reumatikerforbundet.org/d/stockholms-distrikt/nyheter/bad/

Relaterade artiklar

Visa fler