Valberedare sökes!

Reumatikerdistriktet Stockholm söker fler personer till valberedningen. 

Reumatikerdistriktet Stockholm har tre stora ansvarsområden:
- Bedriva påverkansarbete inom Region Stockholm
- Stötta lokalföreningar och engagerade medlemmar inom regionen
- Anordna bassängverksamhet

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningen ska ge förslag till representantskapsmötet på nya ledamöter till styrelsen och revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är lite aktiva i Reumatikerförbundet, så man känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Nu söker distriktets valberedning efter förstärkning. Årsmötet lämnade flera vakanta platser som ska tillsättas. Uppdraget gäller från och med efter sommaren till mars 2020.
Skulle du kunna tänka dig detta uppdrag?
Skriv till oss och berätta lite mer om dig själv, till info@reumasthlm.se senast 10 september.

Relaterade artiklar

Visa fler