Destina Sönmez

Kanslist

08-462 99 25

E-post

Arbetsuppgifter: ta emot anmälningar aktiviteter, E-brev, hemsida, sociala medier, Källan, medlemsregisteransvarig, styrelsens sekreterare, söka och redovisa bidrag, förbereda inför aktiviteter