Marie Samuelsson

Kanslist

08-462 99 25

E-post

Arbetsuppgifter: ta emot anmälningar till aktiviteter, medlemsregisteransvarig, betala fakturor/utlägg, våra bad- och paraffingrupper