Caroline Liljegren

Ordförande

E-post

Ansvarsområde: Ansvarig utgivare för Källan, personalansvarig, arbetsutskottet, sammankallande för arbetsgruppen diagnos, patientrådet för Akademiskt specialistcenter

Mandatperiod: 2019 - 2020