Sara Badreh

Ledamot

E-post

Ansvarsområde: adjungerad arbetsutskottet, sammankallande arbetsgrupp hälsa och motion

Mandatperiod: 2019-2021