Styrelsen 2019-2020

Ordförande
Caroline Liljegren caroline.liljegren@reumasthlm.se

Vice ordförande
Christina Dahlström christina.e.dahlstrom@telia.com

Kassör
Mona Hedin hedinmona@hotmail.com

Ledamöter
Lilian Öhrström lilian.ohrstrom@live.se
Tashkin Ali tashkin.ali@gmail.com
Marianne Grop marianne.grop@reumasthlm.se
Sara Badreh sara.badreh@reumasthlm.se
Barbro Wong
Ansa Ramula ansa.ramula@reumasthlm.se

Relaterade artiklar

Visa fler