Om oss

Reumatikerföreningen Stockholm grundades 1979 och är Reumatikerförbundets största lokalförening med över 2800 medlemmar i alla åldrar.

Vi är till för dig som bor i Stockholms stad eller i närliggande kommun och som önskar delta i föreningens aktiviteter. Föreningen vill att personer med reumatisk sjukdom ska hitta en väg att själv kunna påverka sin situation och leva ett så bra liv som möjlighet trots kronisk sjukdom.

Detta kan du ta del av som medlem:

 • Informationsträffar
 • Rehabiliterande aktiviteter som handträning med paraffinbad, bad och vattengymnastik
 • Föreläsningar, temamöten och diskussionsträffar
 • Mötesplatser, studiecirklar och kurser
 • Sociala aktiviteter

Vi bedriver opinionsbildning

Vi arbetar för att bevaka reumatikers intressen och rättigheter i samhället. Vi samarbetar med andra funktionshinderorganisationer inom HSO Stockholms stad och är aktivt representerade i stadens olika råd för funktionshinderfrågor. Reumatikerföreningen Stockholm är en kraft att räkna med!

Det finns många fördelar med att vara medlem i Reumatikerförbundet och Reumatikerföreningen Stockholm

 • Du får tillgång till föreningens breda aktivitetsutbud
 • Du får ett stort nätverk av personer med liknande sjukdom
 • Du stöder forskning av reumatiska sjukdomar och nationellt påverkansarbete
 • Du får den senaste informationen
 • Du får möjlighet att söka bidrag från Reumatikerförbundets fonder
 • Du får möjlighet till en ReumaKompis
 • Du får ta del av medlemspriser och förmånliga försäkringar

Relaterade artiklar

Visa fler