Engagera dig

Vi söker efter fler som vill vara med och engagera sig i någon av föreningens arbetsgrupper. 

Som ni vet anordnar föreningen titt som tätt olika typer av aktiviteter. Detta görs av ideella krafter i olika arbetsgrupper. Nu söker vi dig som är intresserad av att veta mer om hur arbetsgrupperna fungerar i föreningen och som önskar att vara delaktig och utveckla verksamheten.

De arbetsgrupper som finns att engagera sig inom är:
- Diagnos, anordnar diagnosträffar och föreläsningar
- Hälsa och motion, anordnar aktiviteter som rör hälsa
- Påverkan, bevakar sådant som påverkar vår vardag
- Information, är ute och besöker reumatologmottagningar
- Mitt i livet, aktiviteter för medlemmar mellan 20-50 år

Vad förväntas det av mig?
Det går förstås bra att vara med i flera olika arbetsgrupper samt att prova på i olika grupper. Det enda önskemål vi har är att man är med och hjälper till vid en till två aktiviteter per år. Det ska alltid vara minst två personer med vid varje aktivitet, så att man kan hjälpas åt. Vi har alla förståelse för att man kan bli sjuk eller inte alltid orkar med.

Vad får jag ut av att engagera mig?
Reumatikerföreningen Stockholm drivs till största del av ideella krafter. Föreningen har regelbundna träffar och utbildningar för alla medlemmar i arbetsgrupperna. Du är med och bidrar till att skapa en gemenskap i föreningen samt att stötta och stärka andra medlemmar. Att engagera sig ideellt är både roligt och utvecklande, och att utbyta erfarenheter med andra är ovärderligt. Man får dessutom chansen att träffa många nya människor, och lära känna styrelsen lite bättre.

Är du intresserad eller har frågor? Kontakta kansliet på tel: 08-462 99 25 eller info@reumasthlm.se

Relaterade artiklar

Visa fler