Om oss

Välkommen till Reumatikerdistriktet i Stockholm

Vi arbetar med att:

  • Bedriva varmbassängträning
  • Utbilda förtroendevalda i föreningarna
  • Ge ut tidningen Reumatikerkontakten
  • Stödja våra föreningar 
  • Medverka i patientskolor inom Stockholms län 
  • Bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot Region Stockholm

Vår vision (som tar sin utgångspunkt från Förbundets):

Vi vill värna våra diagnosgruppers rätt till kunskap, adekvat behandling samt långsiktig rehabilitering för ett gott liv

Reumatikerdistriktet i Stockholms län består av cirka 6 800 medlemmar i 13 föreningar.

Distriktet är bland annat till för att stödja föreningarna. Genom distriktet kan man få hjälp med organisation, ekonomi och utbildning. Det finns pengar att söka till utbildning och distriktet ordnar återkommande konferenser och träffar för föreningarna. 

Under 2019 satsar distriktet på att ordna samtal med politiker inom Region Stockholm  - sakkunniga och tjänstemän om hur vård, medicinering och rehabilitering fungerar i distriktet. Kommer frågan om vårdval reumatologi att dyka upp igen? Vi bevakar och håller dig underrättad. 

Vi erbjuder varmvattenbassängträning på flera platser runt om i länet för dig som är medlem i Reumatikerförbundet. Välkommen in med en ansökan

Relaterade artiklar

Visa fler