Distriktsstyrelsen

Styrelsen för Reumatikerdistriktet i Stockholms län 2018 

 
Ordförande 
Karin Lemberg

Ingår i AU


Vice Ordförande
Tommy Jillmarker 
Ingår i AU 

Kassör
Monica Rosenblom
Ingår i AU

 
Ledamot 
Ingvor Thorén

 
Ledamot 
Bitte Wallin

 
Ledamot 
Gunnel Jonsson

Ledamot 
Mona Blomgren 

Ledamot 
Inger Carlsson 

Styrelsens arbetsutskott (AU) består av:
Karin Lemberg
Tommy Jillmarker 
Monica Rosenblom

Relaterade artiklar

Visa fler