Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar över hela landet.

Kalender