Styrelse

Det här är styrelsen 2019

Ordf Annika Wennstig annika.wennstig@gmail.com
Ledamot/Vice ordf Monika Sehlin goran_monika@icloud.com
Kassör Nils Berglund nils.berglund@telia.com
Sekreterare Gunilla Molander gs.molander@hotmail.com
Ledamot Berit Edman jane062012785@gmail.com
Ersättare Gunilla Edhager gunilla.edhager@@telia.com
Ersättare Cathrine Vänglund cathrine@vanglund.se
Badchef Britt-Marie Eklund brittmarieeklund@hotmail.com

Relaterade artiklar

Visa fler