Årsmöte

Reumatikerföreningen Sundsvall hade årsmöte den 21 februari.

Ordförande hälsade alla välkomna och hedrade alla som lämnat oss under året med en tyst minut och ett tänt ljus.
Åsa Ulander valdes till mötesordförande och informerade om kultur och fritid som hon tidigare jobbat med.

Mötet avslutades med att 23 personer bjöds på landgång.

Relaterade artiklar

Visa fler