Artros dagen

Sundsvalls Reumatikerförening var denna dag representerade på Gripens apotek i Sundsvall. Detta som ett led i det samarbete som reumatikerförbundet och apoteken har tillsammans. 

I år är man särskilt inriktad på att belysa de problem som Artros för med sig och hur man kan minska besvären med exempelvis träning och motion. Den 2 juni infaller den så kallade Artros dagen och inför denna fick vår förening möjlighet att vara på Apoteket Gripen under fredagen den 1 juni 2018.

Vi var på Apoteket mellan klockan 10:00 till 15:00 och berättade för deras kunder om förbundet, forskning som pågår genom detta samt om vår förening i Sundsvall. Vi visade informationsmaterial samt gav kunderna möjlighet att kolla sin handstyrka genom att få trycka på en apparat. Främsta syftet med dagen var att påtala föreningens existens samt att försöka värva nya medlemmar. Under hela dagen kom det en jämn ström med kunder och vi försökte få kontakt med så många som möjligt.

Relaterade artiklar

Visa fler