Hon har varit nära döden två gånger

Weina berättar om sin sjukdom SLE/Lupus i en ny kampanjfilm som Reumatikerförbundet tagit fram

Weina hoppas att filmen får bra spridning och kan bidra till mer resurser till forskningen

Relaterade artiklar

Visa fler