Fonder

Om du vill söka pengar ur föreningens fonder för rehabilitering ska ansökan vara inlämnad senast 31 mars, 31 juli eller 30 november och innan aktivitet som du söker pengar för har påbörjats.

Sökande ska ha varit medlem i Reumatikerföreningen minst 1 år. Som regel kan man endast bevilja bidrag en gång vartannat år. Ansökningsblankett finns att hämta på föreningens kansli.

Tänk på vår minnesfond 

Om du vill hedra minnet av en avliden kan du göra det genom en Minnesgåva via oss. Det finns tre alternativ, Gåvofonden, Unga Reumatiker och Forskning. 

Vi ombesörjer utskrift av minnesblad där du även kan få en hälsning, vers m.m utskriven.

Relaterade artiklar

Visa fler