Sundsvallsinfo

Ordförande har ordet

Nu kör vi igång med verksamheten efter den härliga sommaren vi har haft.

Hösten har startat med två fester, en tillsammans med de övriga föreningarna som har sin hemvist på Skepparegatan, ca 80 personer deltog. Den årliga surströmmingsfesten gick av stapeln 7 september där 37 stycken deltog, vi underhölls av den eminente Christer Lehnberg som lockade fram många skratt för oss som var där, ett stort tack till festkommittén.
Modevisningen i höst blir inte av. Vi återkommer till våren.
Finns önskan om någon speciell aktivitet, hör av dig till kansliet el. undertecknad. Värva gärna nya medlemmar!
Nu kör vi!
Julen är snart här.
Anita
Ordf

Relaterade artiklar

Visa fler