För dig som jobbar i vården

Vårdsamverkan tillsammans för trygga och välinformerade patienter!

Reumatikerförbundet producerar och tillhandahåller en mängd olika material för att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar i allmänhet och hur det är att leva med en reumatisk sjukdom i synnerhet. Vår förhoppning är att detta material skall bidra till trygga och välinformerade patienter.
Välkommen att ladda ner alternativt beställa vårt material!

Relaterade artiklar

Visa fler