Aktiegåvan

Öka värdet på din gåva med drygt 40%.

Sedan 2006 kan privatpersoner skattefritt skänka sina
aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer. Och sedan 2010
gäller detsamma för fåmansbolag.

Så gör du för att ge din utdelning till Reumatikerfonden.

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Reumatikerfonden till mottagare ("rättighetshavare") till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.
Reumatikerfondens gåvoblankett finns som bilaga.

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare, www.avanza.se eller www.nordnet.se.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.

Vilka villkor gäller för att du ej skall behöva betala kapitalskatt:

  • att det är kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller ett fåmansbolag
  • att aktierna är registrerade på dig som privatperson

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.aktiegåvan.se.

Ta gärna del av "Frågor och svar" som Frivillgorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har sammanställt om Aktiegåvan. Se bilagan Frågor och svar. Du kan även läsa mer fördjupad information i fördjupningsbilagan.

Relaterade artiklar

Visa fler