Ge en gåva

Du kan hjälpa oss att lösa reumatismens gåta. Ge en gåva!

I Sverige lever mer än en miljon barn och vuxna med en reumatisk sjukdom. Framgångsrik forskning har bidragit till effektiva behandlingar som ger många reumatikersjuka en bättre vardag. Men reumatism är fortfarande en olöst gåta. Reumatikerförbundet är den enskilt största bidragsgivaren till reumatisk forskning.Vårt mål är att besegra de reumatiska sjukdomarna. För det behöver forskningen ett långsiktigt stöd, och tillsammans kan vi ta ytterligare ett steg.

Genom ditt bidrag kan vi:

  •  Satsa på forskning för att tidigare kunna diagnostisera och därmed bromsa reumatisk sjukdom
  •  Visa på vilka miljöfaktorer som kan påverka uppkomst av reumatisk sjukdom
  •  Visa på vilka ärftliga anlag som har betydelse för att utveckla sjukdom
  •  Satsa på forskning kring ett vaccin mot reumatiska sjukdomar

Vi har sedan 1945 arbetat för rätten till ett gott liv för människor med reumatiska sjukdomar. Detta gör vi bland annat genom kunskapsspridning, stöd till våra medlemmar och intressepolitiskt påverkansarbete.

Reumatikerförbundet har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Relaterade artiklar

Visa fler