Vår insamlingspolicy

"Reumatikerförbundets insamlingspolicy har sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen står för. Syftet är att ge en ökad transparens och öppenhet för våra givare och andra intressenter."

Så står det bland annat i vår insamlingspolicy som du kan läsa i bifogat PDF-dokument. 

I dokumentet tar vi även upp hur vi bedriver insamling, till vilka vi vänder oss, ändamålet för gåvor, återrapportering, redovisning och mycker mer. Vi ser ständigt över vår policy och arbetar aktivt för att följa dessa principer.

Vi tar gärna emot kommentarer eller reflektioner över innehållet samt tips på nya insamlingsidéer.

Har du frågor får du gärna kontakta vår chef för kommunikation och insamling Annika Sjöberg via e-post eller telefon 08-505 805 13. 

Relaterade artiklar

Visa fler