FRII

Reumatikerförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).

Detta innebär bland annat att vi följer den kvalitetskod som är framtagen av FRII och som är ett stöd för organisationers arbete med internkontroll. Alla FRIIs medlemmar ska årligen publicera en rapport om hur deras organisation har tillämpat kvalitetskoden. Mer information angående FRII:s arbete finns att läsa på FRII's hemsida.

Läs mer om FRII


Relaterade artiklar

Visa fler