Distrikt och föreningar

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 föreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även Riksföreningen Småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för SLE samt Riksorganisationen Unga Reumatiker.

Du väljer själv i vilken förening du vill vara med i. Vill du veta mer om någon förening kan du hitta information på deras respektive hemsidor.

Här nedan hittar du distrikten och föreningarna, sorterade i bokstavsordning utifrån distrikt.

Om en förening saknar hemsida så går länken istället till distriktets kontaktsida.

Blekinges reumatikerdistrikt

Föreningar:

Bohusläns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Dalarnas reumatikerdistrikt

Föreningar:

Gotlands reumatikerdistrikt/förening

Gävleborgs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Göteborgs reumatikerdistrikt

Hallands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Jämtlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Jönköpings reumatikerdistrikt

Föreningar:

Kalmar läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Kronobergs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Norrbottens reumatikerdistrikt

Föreningar:

Skaraborgs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Skånes reumatikerdistrikt 

Föreningar:

Stockholms län reumatikerdistrikt

Föreningar:

Södermanlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Uppsala läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Värmlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västerbottens reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västernorrlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västmanlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Älvsborgs reumatikerdistrikt 

Föreningar:

Örebro läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Östergötlands reumatikerdistrikt  

Föreningar:

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter

Riksföreningen för SLE

Riksföreningen för Systemisk skleros

Ålands Reumaförening r.f.

(som är en samarbetspartner till Reumatikerförbundet Sverige)

Unga Reumatiker, riksorganisation