Riksföreningen för systemisk skleros

Välkommen Riksföreningen Systemisk Skleros

Vi arbetar för nationella center och en god och jämlik vård, för kunskap och gemenskap.

Syftet med en egen förening är att vi ska kunna göra oss hörda som patientgrupp och arbeta för en bättre och mer jämlik vård. Vår förening ska erbjuda kunskap och gemenskap.

Vi vill:

 • Arbeta för att öka medvetenhet och kunskap om vår diagnos i samhället.
 • Medverka i och bidra till att fler får tillgång till patientskolor.
 • Arbeta med stöd och information till nydiagnostiserade, i ett längre perspektiv.
 • Utarbeta ett blad med fakta om sklerodermi att ta med sig vid resor och vid akutbesök där man kan skriva in sina mediciner, venportar, allergier och så vidare.
 • Arbeta för jämlikare tillgång på specialistvård, värmehjälpmedel, fotvård, klimatvård, rehabilitering i varmare klimat.
 • Öka tillgången på kunskap och information för medlemmarna.
 • Verka för gemenskap och kunskap genom utbyte av erfarenheter och olika slags träffar över hela landet.

Kontakt: systemiskskleros@gmail.com

Ordförande Monica Holmner

Som medlem har du även möjlighet att träffa andra genom föreningens Facebookgrupp: Riksföreningen Systemisk skleros

Bli medlem genom att kontakta:

medlemsregistret@reumatiker.se

eller ring 08-505 805 00 och berätta att du vill vara med i Riksföreningen Systemisk skleros.

Släkt och vänner kan också vara med och stödja föreningen.

På gång:

 • -Varmt välkomna till WSD – World Scleroderma Day –
  den 15 juni kl 14 på Park Inn by Radisson i Solna Centrum!

  Vi bjuder på go fika och trevlig samvaro förstås, föreläsning om mage, tarm, kost och forskning
  med docent Kristofer Andreasson, sklerodermispecialist från Lunds universitetssjukhus.
  Izabela Bartosik också läkare från Lund,berättar om att behandla Raynauds med Botox.

  Ta tunnelbanan, den blå linjen till Solna Centrum, hotellet ligger nära uppgången inne i centrumet.

  Anmälan till wsdanmalan@gmail.com mailto:wsdanmalan@gmail.com

  Obs! Vi vill ha din anmälan senast 15 maj

  Gratis för medlemmar – 100 SKR för icke medlemmar