Andreas Mälarstedt

Kommunikation
Kommunikatör och kontaktperson för tidningen Reumatikervärlden.
Kommunikationsstöd åt intressepolitiska avdelningen.

08-505 805 46

E-post