Erik Sundin

Kommunikation
Kommunikatör, projektledare, webbansvarig.
Kommunikationsstöd för medlemsfrågor.

08-505 805 24

E-post