Medarbetare kansli

Maria Nylander

Samordnare för 
Reuma Utveckling AB och
Reuma Direkt AB

08-505 805 03, 
08-505 805 00

E-post

Läs mer

Carol Sevegran

Medlem & givarservice

Frågor om gåvor, medlemsservice, mejla

medlemsregistret

Frågor om gåvor, mejla
givarservice

08-505 805 00

Läs mer