Jan Bagge

Reuma Utveckling AB

08-505 805 06,
0733-68 93 09

E-post

Kursledare och kontaktperson vad gäller kursinnehåll i Smärtskolan Kunskap för livet i Reuma Utveckling ABs regi.