Petra Meyer Linderoth

Kommunikation
Kommunikatör och webbredaktör.
Kontaktperson för redaktionellt innehåll på webben.
Kommunikationsstöd åt forskningsavdelningen. 

08-505 805 21

E-post