Anne Carlsson avsätts som ordförande i Reumatikerförbundet

På Reumatikerförbundets förbundsstämma 3-5 juni 2016 fattade ombuden beslut om att avsätta Anne Carlsson, förbundsordförande på Reumatikerförbundet.

Bakgrunden är att det under en längre tid funnits en allvarlig arbetsmiljöproblematik på förbundskansliet, vilket ledde till att Unionens regionala arbetsmiljöombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i oktober 2015. Skälet till att ordförandefrågan fanns uppe till behandling var att flera distrikt under våren skrivit till förbundsstyrelsen och begärt att förbundsordförande ska avsättas.

Med röstsiffrorna 61-24 beslutade förbundsstämman att avsätta Anne Carlsson, med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löpt ut.

- Det blev tydligt på förbundsstämman att Anne Carlsson har betytt mycket för Reumatikerförbundet och att hon framgångsrikt drivit de frågor som är viktiga för reumatiker och personer med andra sjukdomar i rörelseorganen. Det blev också tydligt att ombuden inte tyckte att det var acceptabelt att hennes ordförandeskap gav upphov till allvarliga arbetsmiljöproblem på förbundskansliet, säger Leif Salmonsson, generalsekreterare i Reumatikerförbundet.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler