Använd resurserna bättre i primärvården – arbeta tvärprofessionellt

Reumatikerförbundets stämma i Borås har idag den 1 juni 2014 antagit ett uttalande. Läs hela uttalandet här.

I Västra Götaland finns nära 700 personer som kan ha en allvarlig inflammatorisk ryggsjukdom som ännu inte har fått diagnos eller vård och behandling. Det visar den upplysningskampanj som Reumatikerförbundet nyligen genomfört tillsammans med Netdoktor.

Vi ser att vården inte fungerar optimalt utifrån medborgarens behov. Ett första steg till förbättring är att samtliga vårdgivare följer de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.

Det är särskilt viktigt att primärvården, dit vi ofta vänder oss först, håller en hög kvalitet och tillgänglighet. I Västra Götalandsregionen finns cirka 200 vårdcentraler som alla måste arbeta utifrån de nationella riktlinjerna.

Vi vill ha ett kompetenslyft för primärvården. Kunskaperna om de stora folksjukdomarna som exempelvis ”ryggreumatism” måste bli bättre också här i Västra Götaland. Det kan handla om vidareutbildning av läkare och andra personalkategorier och ett tvärprofessionellt arbetssätt.  Detta skulle avlasta sjukvården så att de begränsade resurserna används bättre. Läkaren skulle därmed få mer tid för andra patienter.

Det är orimligt att det ska behöva ta upp till tio år att få diagnos på inflammatorisk ryggsjukdom (Ankyloserande Spondylit). Det skapar onödigt lidande för den enskilde och dränerar sjukvården på pengar.

Om sjukvården ska fortsätta att arbeta som idag krävs det fler allmänläkare. Då fattas det 1200 allmänspecialister. Alternativet är att jobba mer effektivt. I det ingår att använda andra personalkategorier som finns i första linjens sjukvård exempelvis fysioterapeuterna.

Vi är övertygade om att det inte i första hand handlar om mer pengar i den svenska hälso- och sjukvården.

Rätt vårdpersonal på rätt vårdnivå ger en effektivare sjukvård och en friskare befolkning!

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler