Bra besked av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om avskaffande av bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

Reumatikerförbundet bejakar socialförsäkringsminister Annika Strandhälls aviserade förslag till avskaffande av den bortre gränsen i den så kallade rehabiliteringskedjan. Ministerns förslag att redan i vårbudgeten besluta om att införa ändringen från den 1 januari 2016 välkomnas av Reumatikerförbundet. 

– Vår grundprincip är att personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom ledgångsreumatism, artros och fibromyalgi både kan och vill arbeta. Det krävs dock en flexibilitet i sjukförsäkringssystemet som inte finns idag. Exempelvis försvårar den bortre tidsgränsen för våra medlemmar när man i vissa fall har ett stort och långt behov av rehabilitering, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. 

– Vi har medlemmar som utförsäkrats mer än tre gånger, utan att de för den skull blivit mer ”arbetsföra” eller friskare. Det är inte rätt att utsätta personer med reumatiska sjukdomar för den myndighetskarusell och osäkerhet som en utförsäkring innebär. Som kroniskt sjuk behöver man fokusera på sin hälsa, inte på oron för hur man ska klara sin ekonomi, säger Anne Carlsson.

Läs regeringens promemoria. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler